Inkludera fler idrotter i systemet med friskvårdsförmåner

Motion 2017/18:3617 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en omedelbar översyn och modernisering av inkomstskattelagen med syftet att friskvårdsförmåner även ska gälla för utförsåkning, ridning och golf och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt 11 kap. inkomstskattelagen ska förmån av motion och annan friskvård som är av mindre värde och erbjuds samtliga anställda inte tas upp till beskattning.

Arbetsgivaren kan erbjuda sin personal skatte- och avgiftsfri personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag och mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen.

Andra aktiviteter som räknas upp är bowling, gymnastik och ishockey.

Det har vid flertalet tillfällen diskuterats om inte utförsåkning, ridning och golf bör inräknas i de aktiviteter som kan vara en skattefri friskvårdsförmån. Karaktären på olika aktiviteter förändras över tid och det är dags att ta bort stämpeln från golf, ridning och utförsåkning. Det är aktiviteter många håller på med och som gör att människan mår bättre.

Skatteverket verkar ha inställningen att mer lyxbetonade aktiviteter ska vara undantagna från skattefriheten.

Ett nyligen taget förhandsbeslut från Skatterättsnämnden skulle kunna innebära att golf kommer att vara en skattefri friskvårdsförmån. Det är därför viktigt att riksdagen klargör detta med ett beslut och likställer dessa tre typer av aktiviteter med annan friskvårdsaktivitet.

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)