Ungdomsjobb i Skaraborg

Motion 2017/18:3564 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en långsiktig strategi för fler jobb, inte minst för unga, utrikesfödda och långtidsarbetslösa, så att fler jobb kan skapas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öppna upp fler vägar för unga att få in foten på arbetsmarknaden, bl.a. genom att stimulera, stärka och förenkla för företagare att anställa, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den sittande regeringen beslutade för ett par år sedan att i två steg höja arbetsgivaravgifterna för unga. Den sista höjningen skedde lagom till sommarjobbssäsongen i fjol. Finanspolitiska rådet, regeringens egen expertmyndighet, bedömer att höjningen av arbetsgivaravgifterna innebär mellan 6 000 och 10 000 färre sysselsatta ungdomar. Detta i ett läge när unga människor behöver både prova på arbetslivet och få in fötter på arbetsmarknaden för att få viktiga erfarenheter för sitt arbetsliv. Regeringens agerande visar tydligt att det inte finns någon långsiktig strategi för fler jobb.

Höjningen kommer över tid, och har redan, fått konsekvenser både i Skaraborg och i Sverige och är ett svek mot alla de ungdomar som är på väg in i arbetslivet. Det är alltså tusentals jobb som riskeras på grund av regeringens höjning av kostnader. Unga har längst väg att gå i arbetslivet och behöver alla en så god och positiv start som möjligt.

I Svensk Handels handelsbarometer ifjol uppgav 48 procent att de har eller kommer behöva minska sin personal på grund av den höjda arbetsgivaravgiften.  För ungdomar är handeln den största arbetsgivaren i Sverige, och även det vanligaste förstajobbet. Lite drygt 110 000 unga mellan 16 och 26 år jobbar i detalj- och partihandeln – vilket motsvarar nästan var femte av alla sysselsatta i den åldersgruppen.

I Skaraborg finns flera arbetsgivare inom handel, restaurang och turism med många unga anställda, vilka nu kommer behöva se över antalet anställda. Genom höjningen har man tagit bort många Skaraborgsungdomars chans att få in en fot på arbetsmarknaden, att få en egen lön, meriter, betala skatt och bidra till allt det som är vårt gemensamma. För när det är dyrare att anställa skapas färre jobb. Ungas första fot in på arbetsmarknaden är viktig och alliansregeringen genomförde under sina mandatperioder en rad reformer för att underlätta för ungdomar att få sitt första jobb, bland annat de sänkta arbetsgivaravgifterna. Regeringens agerande missgynnar även andra som står långt ifrån arbetsmarknaden; så som utrikesfödda och långtidsarbetslösa.

Svenskt Näringsliv har tidigare rapporterat att den sänkta arbetsgivaravgiften resulterade i att fyra av tio företag har fler unga anställda tack vare den sänkta avgiften.

Regeringen borde ställa sig frågan på vilket sätt denna kraftiga höjning av arbetsgivaravgifterna för unga skapar möjligheter för unga att få sitt första jobb, hur den förbättrar möjligheterna för företag att kunna anställa och växa och hur det bygger Sverige starkt. Utöver detta måste regeringen öppna upp fler vägar för unga att få in foten på arbetsmarknaden genom att stimulera, stärka och förenkla för företagare att anställa.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)