Sportskyttar och jägare i totalförsvaret

Motion 2017/18:3491

av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur Sveriges sportskyttar och jägare med sin kompetens kan bidra till totalförsvaret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tjeckiens parlament har beslutat – mot bakgrund av EUs nya vapendirektiv - att landets sportskyttar och jägare numera ingår i totalförsvaret.

Sverige har ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och behöver stärka såväl försvarsvilja som folkförankring. Frivilliga försvarsorganisationer utgör en viktig resurs för den samlade krisberedskapen och försvarsförmågan och om fler ideella krafter involveras i hela landet kan förmågan stärkas ytterligare. Med god lokal kännedom, engagemang och organiseringsförmåga finns möjligheten att utveckla ett närmare samarbete mellan försvarsmakten, sportskyttar och jägare. Inte minst för det dynamiska skyttet som med sin verksamhet redan har ett bra samarbete med försvarsmakten.

Daniel Bäckström (C)

Per Åsling (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)