Sjöfylleri

Motion 2017/18:3476 av Johan Hedin (C)

av Johan Hedin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera lagstiftningen om sjöfylleri och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För många är båtlivet en viktig del av semester och avkoppling. Sommarens skärgårdsutflykter är härliga, oavsett om de sker i en enkel öppen båt med kaffekorg, eller i en större båt med möjligheter till övernattning och matlagning. Ett rikt skärgårdsliv är också viktigt för fastboende öbors möjligheter att leva och verka i denna typ av glesbygd.

Det svenska båtlivet spänner över alla samhällsklasser och omfattar många varianter, men med det gemensamt att en förkrossande majoritet av fritidsskepparna tar ett stort ansvar för säkerhet, trivsel och miljö.

För den som saknar egen erfarenhet kan det vara lätt att tankemässigt koppla samman framförande av båtar med bilkörning, men skillnaderna är stora. På vägen möter man långtradare i 90 km/h på en halvmeters avstånd och reaktionerna måste vara blixtsnabba när ett barn springer ut i gatan efter en boll. Säkerhetsutmaningarna på sjön är annorlunda, om än i många stycken mer betydande än de på vägen. Variationer i väder och vind och allt annat som påverkar förutsättningarna för att man säkert ska kunna framföra sin farkost kräver kunskap och omdöme. Något man samlar på sig över tid och i samverkan med andra.

Det är inte alldeles självklart att en strikt promillegräns stärker säkerheten till sjöss. Det är heller inte alldeles självklart att en sådan gräns ska vara samma som den för bilkörning. Regeringen bör därför utvärdera sjöfyllerilagen utifrån dessa förutsättningar.

Johan Hedin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)