Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (KrU10)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2018/19. Det gäller dels skrivelsen 2017/18:246 En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället, dels proposition 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service och dels skrivelsen 2017/18:264 Kultur i hela landet. Det gäller också eventuella följdmotioner och nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka in till kulturutskottet under resten av riksmötet 2017/18.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen medger att behandlingen av vissa ärenden för skjutas upp till nästa riksmöte.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-29
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-07
Betänkande 2017/18:KrU10

Uppskov med behandling av ärenden (KrU10)

Kulturutskottet föreslår att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2018/19. Det gäller dels skrivelsen 2017/18:246 En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället, dels proposition 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service och dels skrivelsen 2017/18:264 Kultur i hela landet. Det gäller också eventuella följdmotioner och nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka in till kulturutskottet under resten av riksmötet 2017/18.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-13
Debatt i kammaren: 2018-06-14
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av
a) skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället,
b) proposition 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service,
c) skrivelse 2017/18:264 Kultur i hela landet,
d) de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte
får skjutas upp till nästa riksmöte.