Ny lag om tobak och liknande produkter

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU21

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 24 maj 2018

Nästa händelse: Justering 15 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat