Protokoll 2017/18:132 Torsdagen den 14 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:132

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 24 maj justerades.

§ 2  Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:581

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:581 Regeringens arbetslöshetsmål

av Sofia Fölster (M)

Interpellationen kommer inte att besvaras.

Skälet till detta är andra, redan inbokade åtaganden och engagemang samt brist på tid i kammaren.

Stockholm den 12 juni 2018

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson (S)

Enligt uppdrag

Susanne Södersten

Expeditionschef

Interpellation 2017/18:585

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:585 Arbetsförmedlingen

av Lars Hjälmered (M)

Interpellationen kommer inte att besvaras.

Skälet till detta är andra redan inbokade

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.