Dokument & lagar (4 009 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:104

Riksdagsskrivelse 2017/18:104 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2017/18:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:104 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:104 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:112

Riksdagsskrivelse 2017/18:112 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:112 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:112 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:111

Riksdagsskrivelse 2017/18:111 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:111 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:111 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:103

Riksdagsskrivelse 2017/18:103 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:103 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:103 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:107

Riksdagsskrivelse 2017/18:107 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:107 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:107 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:106

Riksdagsskrivelse 2017/18:106 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:105 till Utrikesdepartementet

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:106 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:106 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:105

Riksdagsskrivelse 2017/18:105 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:106 till Näringsdepartementet

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:105 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:105 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:99

Riksdagsskrivelse 2017/18:99 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:99 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:99 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:102

Riksdagsskrivelse 2017/18:102 Regeringen Miljö- och energidepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:102 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:102 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:101

Riksdagsskrivelse 2017/18:101 Regeringen Försvarsdepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban Ahlin Claes

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:101 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:101 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:100

Riksdagsskrivelse 2017/18:100 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban Ahlin Claes

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:100 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:100 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:114

Riksdagsskrivelse 2017/18:114 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU28 Extra ändringsbudget för 2017 – kapitaltillskott till Postnord AB får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:114 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:114 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:113

Riksdagsskrivelse 2017/18:113 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU28 Extra ändringsbudget för 2017 – kapitaltillskott till Postnord AB får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2017 Urban

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:113 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:113 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:110

Riksdagsskrivelse 2017/18:110 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:110 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:110 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:109

Riksdagsskrivelse 2017/18:109 Regeringen Kulturdepartementet1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:109 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:109 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:108

Riksdagsskrivelse 2017/18:108 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:108 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:108 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:97

Riksdagsskrivelse 2017/18:97 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-12-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:97 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:97 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:98

Riksdagsskrivelse 2017/18:98 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU6 En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-12-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:98 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:98 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:96

Riksdagsskrivelse 2017/18:96 Riksrevisionen1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:95 till Utrikesdepartementet

2017-12-06

Riksdagsskrivelse 2017/18:96 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:96 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:95

Riksdagsskrivelse 2017/18:95 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:96 till Riksrevisionen

2017-12-06

Riksdagsskrivelse 2017/18:95 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:95 (pdf, 53 kB)