Till innehåll på sidan

Konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning

Session 24 april 2023

Den 23-24 april står näringsutskottet värd för en konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning.

Konferensen hålls inom ramen för riksdagens del av Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd - den så kallade parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet.

Om konferensen på webbplatsen för riksdagens del av EU-ordförandeskapet

Program 24 april

9-10.30 Session 1: Försörjningstrygghet och utmaningar för energimarknaderna i skuggan av en orolig omvärld

Talare:

 • Tobias Andersson (SD), näringsutskottets ordförande
 • Dr Timur Gül, chef för avdelningen för energiteknikpolicy, International Energy Agency (IEA)
 • Mechthild Wörsdörfer, biträdande generaldirektör, Generaldirektoratet för energi (DG ENER), Europeiska kommissionen
 • Markus Wråke, verkställande direktör, Energiforsk
 • Guillaume Kasbarian, ordförande för finansutskottet, Frankrikes nationalförsamling
 • Andriy Gerus, ordförande för utskottet för energi, bostäder och allmännyttiga tjänster, Verkhovna Rada, Ukraina

10.30-12

 • Energiförsörjningssituationen i EU - Utmaningar under det svenska ordförandeskapet och på längre sikt. Anförande av Sveriges energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Session 2: Utbyte av åsikter på det tema som har behandlats under session 1

Moderator:

Johan Kuylenstierna, generaldirektör vid forskningsrådet Formas

13.30-15.30 Session 3: Hållbar forskning, utveckling och innovation som en lösning på EU:s energiutmaningar

Paneldeltagare:

 • Jessica Jewell, docent i energiomställning vid Institutionen för rymd- geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola och Universitetet i Bergen
 • Liam Hardey, medgrundare och VD, Cellfion Valentina Zaccaria, universitetslektor i energiteknik och medlem av Framtidens energi vid Mälardalens universitet
 • Afzal Siddiqui, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, och adjungerad professor vid Institutionen för matematik och systemanalys, Aalto-universitetet 

Moderator:

Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät vid KTH

Avslutande anförande av Elisabeth Thand Ringqvist (C), näringsutskottets vice ordförand