Konferens om demokratin i Europa

Session 19 juni 2023
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Den 18-19 juni står konstitutionsutskottet värd för en konferens om demokratin i Europa.

Konferensen hålls inom ramen för riksdagens del av Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd - den så kallade parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet.

Om konferensen på webbplatsen för riksdagens del av EU-ordförandeskapet

Program 19 juni

9-9.20 Öppnande av konferensen

 • Andreas Norlén, riksdagens talman
 • Michal Simecka, Europaparlamentets vice talman

9.20-10.30 Session 1, del 1: Vikten av att värna det demokratiska samtalet och parlamentens betydelse

Ordförande: Ida Karkiainen, konstitutionsutskottets ordförande

Forskarpanel

 • Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
 • Sara Hagemann, professor i statsvetenskap vid Köpenhamns universitet

Reflektioner från en panel med ledamöter/f.d. ledamöter

Moderator: Cecilia Garme

 • Björn von Sydow, tidigare talman och ledamot av Sveriges riksdag
 • Astrid Thors, vice ordförande i Liberala internationalen och tidigare ledamot i det finska parlamentet och Europaparlamentet
 • Reinhold Lopatka, ledamot i det österrikiska nationalrådet och vice ordförande i Europarådets parlamentariska församling

11.00 - 12.15 Session 1, del 2: Utbyte av åsikter

Moderator: Cecilia Garme

12.15-12.30 Avslutande kommentarer

 • Andreas Norlén, riksdagens talman
 • Ida Karkiainen, konstitutionsutskottets ordförande

14-16.15 Session 2: Vikten av att värna domstolars oberoende och tilliten till samhällets institutioner

Ordförande: Erik Ottoson, vice ordförande i konstitutionsutskottet

Huvudtalare:

 • Jessika Roswall, EU-minister, Sverige
 • Didier Reynders, EU-kommissionär för rättsliga frågor

Talare:

 • Thomas Bull, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
 • Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir, Venedigkommissionens vice president

Utbyte av åsikter

16.15-16.30 Avslutande kommentarer

 • Erik Ottoson, vice ordförande i konstitutionsutskottet

Relaterade videor