Till innehåll på sidan

Pressträff om utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Presskonferens 1 mars 2022
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Anders Hagsgård, president för Hovrätten för Västra Sverige, har på socialutskottets uppdrag utrett förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövning av upphörande av vård i familjehem enligt LVU. Utredningen presenteras vid en pressträff i riksdagen.

Tid: Tisdagen den 1 mars klockan 13.30
Plats: Presscenter, plan 5, Västra riksdagshuset

Pressträffen kan följas direkt och ses i efterhand via webb-tv på riksdagen.se.

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagen.se:

Pressackreditering

För mer information

Kirsten Dieden, föredragande, socialutskottet, 08-786 57 48.