Seminarium om vetenskapens roll för parlamentariskt beslutsfattande

Öppet seminarium 8 april 2021
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Talman Andreas Norlén stod den 8 april värd för seminariet vetenskapens roll för parlamentariskt beslutsfattande. Seminariet var en dialog mellan riksdagsledamöter, Göran K. Hansson, Kungl. Vetenskapsakademien och nobelpristagarna Emmanuelle Charpentier och Reinhard Genzel.

Vid seminariet diskuterades nobelpristagarnas upptäckter och frågor på temat för seminariet. Syftet var att ge ledamöterna möjlighet att få kunskaper och nya perspektiv från forskningens område utifrån ämnesspecifika behov.

Tid: Torsdagen den 8 april klockan 11.10–12.10
Plats: Förstakammarsalen (antalet platser i Förstakammarsalen är begränsat med anledning av coronaviruset)

På grund av den pågående pandemin genomfördes seminariet delvis digitalt. Det gick att följa sändningen direkt och den går att se i efterhand via webb-tv på riksdagen.se.

Preliminärt program

  • Inledning av Talman Andreas Norlén
  • Introduktion till samtalet, Göran K. Hansson, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien
  • Inledande samtal mellan Göran K. Hansson, Emmanuelle Charpentier och Reinhard Genzel kring deras nobelprisbelönade upptäckter
  • Samtal och frågestund med Andreas Norlén, Emmanuelle Charpentier och Reinhard Genzel samt riksdagsledamöter.