Öppet seminarium om livslångt lärande

Öppet seminarium 26 september 2019
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Utbildningsutskottet håller ett öppet seminarium på temat Det livslånga lärandet. Deltar gör representanter från myndigheter, aktuella utredningar, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer samt forskare.

Seminariet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Tid: Klockan 9–11.45
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Hitta till riksdagen

Program

9.00

Utbildningsutskottets ordförande Gunilla Svantorp (S) hälsar välkommen. Sedan inleder Caroline Helmersson Olsson (S), ordförande i utskottets styrgrupp för uppföljning och utvärdering.

9.05

Vad står begreppet livslångt lärande för? Hur ser den internationella diskussionen ut?

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet

9.20

Hur ser kompetensbehoven ut? Vad behövs för att tillgodose behoven?
En lägesbild utifrån respektive myndighets ansvarsområde och perspektiv (cirka 5 minuter per talare)

 • Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen
 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
 • Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet
 • Therese Wallqvister, analytiker, Tillväxtverket

9.50

Paus

10.10

Synpunkter och förslag om framtidens kompetensförsörjning från ett antal aktuella utredningar (cirka 5 minuter per talare)

 • Isabella Enbågen, sekreterare, Komvuxutredningen
 • Pam Fredman, utredare, Styr- och resursutredningen
 • Cecilia Fahlberg, utredare, Arbetsmarknadsutredningen
 • Lars Stjernkvist, utredare, Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola
 • Anders Ferbe, ordförande, Valideringsdelegationen

10.45

Synpunkter och förslag om framtidens kompetensförsörjning från fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer (cirka 5 minuter per talare)

 • Ana Andric, utredare, Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)
 • Åsa Odin Ekman, utredare, Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
 • Mattias Samuelsson, utredare, Landsorganisationen i Sverige (LO)
 • Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv
 • Caroline Olsson, sektionschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

11.15

Frågor från utskottets ledamöter

11.45

Avslutning av Maria Stockhaus (M), ledamot i utskottets styrgrupp för uppföljning och utvärdering