Öppet seminarium med fokus på cancervårdens utmaningar och möjligheter

Öppet seminarium 12 maj 2016
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Socialutskottet håller ett seminarium om cancervårdens utmaningar och möjligheter. Seminariet är öppet för allmänheten och sänds via webb-tv.

Tid: 9.00–11.30
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

Program

9.00 Öppnande
Emma Henriksson (KD), socialutskottets ordförande

9.05 Socialutskottets arbetsgrupp inleder

9.10 Skräddarsydda cancerbehandlingar
Rolf Lewensohn, professor vid Karolinska institutet

9.25 Psykisk ohälsa hos patienter och anhöriga
Louise von Essen, professor vid Uppsala universitet

9.40 Utmaningar och möjligheter inom cancervården
Roger Henriksson, professor vid Umeå universitet och verksamhetschef för RCC Stockholm-Gotland

9.55 Diskussion

10.10 Paus

10.30 Exempel på initiativ för att stärka och utveckla cancervården

  • En nationell cancerportal, Beatrice Melin, professor vid Umeå universitet, verksamhetschef för RCC Norr
  • It som verktyg för att förebygga psykisk ohälsa, Anette Cederberg, programansvarig för nyutveckling, stöd och behandling, SKL
  • Projekt för att öka jämlikheten, exempel från Botkyrka, Arja Leppänen, patientrepresentant och regional processledare vid RCC Stockholm-Gotland

10.50 Efterföljande diskussion

11.25 Avslutning
Anna-Lena Sörenson (S), utskottets vice ordförande