Öppet sammanträde i EU-nämnden

Öppet samråd 19 september 2018
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Statsminister Stefan Löfven informerar och samråder med EU-nämnden inför informellt möte med EU:s stats-och regeringschefer den 19-20 september 2018.

  • Tid: Klockan 10:00-11:30
  • Plats: Skandiasalen, ingång från Västerlånggatan 1. Hitta till riksdagen

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och sänds via webb-tv.