Öppet sammanträde i EU-nämnden

Öppet samråd 27 juni 2018
  • Bädda in video

  • Ladda ner

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde med statsminister Stefan Löfven (S) inför möte i Europeiska rådet den 28-29 juni.

Tid: Klockan 14.00-15.30
Plats: Skandiasalen, ingång från Västerlånggatan 1

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och sänds via webb-tv.