Socialutskottets öppna sammanträde om reformen av EU:s läkemedelslagstiftning

Öppet sammanträde 7 december 2023
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Socialutskottet anordnar ett öppet sammanträde om reformen av EU:s läkemedelslagstiftning.

Tid: Torsdagen den 7 december klockan 9–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan.

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media. Det kan ses direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Hitta till riksdagen

Program

9–9.05 Inledning
Christian Carlsson, ordförande i socialutskottet

9.05–9.15 Socialdepartementet
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister

9.15–9.25 Läkemedelsverket
Björn Eriksson, generaldirektör

9.25–9.35 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Fredrik Andersson, avdelningschef

9.35–9.45 Folkhälsomyndigheten
Karin Tegmark Wisell, generaldirektör

9.45–9.55 Sveriges Kommuner och Regioner
Maria Landgren, handläggare hälso- och sjukvårdssektionen

9.55–10.05 Funktionsrätt Sverige
Marie Sten, vice ordförande

10.05–10.15 Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Johan Färnstrand, VD

10.15–10.25 Föreningen för Generiska läkemedel och Biosimilarer
Kenneth Nyblom, VD

10.25–10.45 Paus

10.45–10.55 Läkemedelshandlarna
Andreas Rosenlund, VD

10.55–11.05 Sveriges Apoteksförening
Johan Wallér, VD

11.05–11.55 Frågor från ledamöterna

11.55–12 Avslutning
Fredrik Lundh Sammeli, vice ordförande i socialutskottet

Inbjudna deltagare – beredda att svara på frågor

 • Läkemedelsdistributörsföreningen
  Pontus Moberg, styrelseledamot i LDF och chefjurist på Tamro AB
 • Sweden BIO
  Jessica Martinsson, VD
 • LOK – Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer
  Marianne Aufrecht-Gustafsson, Region Stockholms läkemedelskommitté