Civilutskottets öppna sammanträde om bostadspolitiska frågor

Öppet sammanträde 19 oktober 2023
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Civilutskottet håller ett öppet sammanträde om bostadspolitiska frågor. Hur säkerställer vi ett bostadsbyggande som möter behov och efterfrågan i hela landet?

Enligt Boverket behöver det byggas cirka 63 400 nya bostäder årligen till och med 2030. Samtidigt ser Boverket en risk för en kraftig inbromsning av bostadsbyggandet. Hur ska bostadspolitiken möta behoven på bostadsmarknaden på ett långsiktigt sätt?

 • Tid: Klockan 9
 • Plats: Förstakammarsalen

Hitta till riksdagen

Program

09.00–09.05 Inledning – civilutskottets ordförande Malcolm Momodou Jallow (V)

09.05–10.15 Anföranden av:

 • Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket
 • Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige
 • Anders Nordstrand, VD, och Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta
 • Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna
 • Jesper Blomberg, specialistrådgivare och universitetsadjunkt, särskild utredare i Bygglovsutredningen
 • Anita Aspegren, VD, och Emma Hult, projektledare, IQ Samhällsbyggnad

10.15–10.35 Paus

10.35–11.55 Frågor från utskottets ledamöter

11.55–12.00 Avslutning – civilutskottets vice ordförande Mikael Eskilandersson (SD)

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media. Det kan ses direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.