Öppet hus: Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år

Öppet hus 27 april 2019
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Känn historiens vingslag, i just den sal där demokrati i Sverige röstades fram för hundra år sedan. Följ med på en dramatiserad och historisk återblick i Andrakammarsalen tillsammans med riksdagsdirektör Ingvar Mattson. Samtalet teckenspråkstolkas och webbsänds.

Plats: Andrakammarsalen

Tid: Seminariet är 30 minuter