Öppen utfrågning om våld i nära relationer

Öppen utfrågning 18 maj 2021
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Tisdagen den 18 maj håller justitieutskottet en öppen utfrågning om våld i nära relationer.

Tid: Klockan 9–12
Plats: Förstakammarsalen. (Antalet platser i Förstakammarsalen är begränsat med anledning av coronapandemin.)

Hitta till riksdagen

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och kan ses direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv. Observera att antalet platser är begränsat med anledning av coronapandemin.

Program

Samtliga inbjudna gäster och de flesta riksdagsledamöter kommer att närvara via länk.

9.00 Inledning av justitieutskottets ordförande Fredrik Lundh Sammeli (S)

9.05–9.40 Lägesbeskrivning – hur ser det ut idag?

 • Utredare Anna Gavell Frenzel, Enheten för statistiska undersökningar, Brå
 • Åsa Witkowski, verksamhetschef för Kvinnofridsenheten vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
 • Tid för frågor från ledamöter.

9.40–10.30 Goda exempel – vad görs?

 • Regionspolischef Mats Löfving, Polisregion Stockholm
 • Områdeschef Carina Eliason, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer – VKV (Islandsprojektet)
 • Christina Ericsson, projektledare (vid Länsstyrelsen i Stockholm) för Välj att sluta, en telefonlinje för personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer
 • Tid för frågor från ledamöter

10.30–10.40 Paus

10.40–11.55 Vägen framåt – hur ser den ut?

 • Generaldirektör Lena Ag, Jämställdhetsmyndigheten
 • Förbundsordförande Olga Persson, Unizon
 • Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)
 • Generalsekreterare Zandra Kanakaris, Stiftelsen 1000 möjligheter
 • Katarina Wennstam, författare
 • Tid för frågor från ledamöter

11.55–12.00 Avslutning av justitieutskottets vice ordförande Andreas Carlsson (KD)