Öppen utfrågning om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2018

Öppen utfrågning 2 maj 2019
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Finansutskottet håller en öppen utfrågning om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2018.

Deltar gör Riksbankens direktion Stefan Ingves riksbankschef, Kerstin af Jochnick förste vice riksbankschef, och vice riksbankscheferna Martin Flodén, Per Jansson, Henry Ohlsson och Cecilia Skingsley.

Opponenter: Anna Seim, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet och Robert Bergqvist, chefsekonom SEB.

Tid: Klockan 10–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Program

Finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson (S) inleder utfrågningen.

10.00

Sammanfattning av Redogörelse för penningpolitiken 2018

Riksbankschef Stefan Ingves

10.15

Synpunkter på redogörelsen och utformningen av penningpolitiken

Anna Seim och Robert Bergqvist

10.55

Kommentarer från Riksbankens direktion på opponenternas synpunkter

11.10 - 12.00

Frågor från ledamöterna

Finansutskottets vice ordförande Elisabeth Svantesson (M) avslutar utfrågningen.