Öppen utfrågning om ökad trygghet för placerade barn och unga

Öppen utfrågning 1 oktober 2020
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Socialutskottet håller en öppen utfrågning om ökad trygghet för placerade barn och unga.

Tid: Klockan 8.45–12.00 (insläpp för allmänheten börjar klockan 8).
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan Norrbro 1 A.

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv. Observera att antalet åhörar- och pressplatser är begränsat med anledning av coronaviruset.

Ett utskottsinitiativ innebär att ett utskott lägger fram ett förslag till riksdagsbeslut på eget initiativ.

Program

Inledning

8.45 – 8.50 Acko Ankarberg Johansson, ordförande i socialutskottet.

Långvarigt placerade barn och unga och återföreningsprincipen

8.50 – 9.00 Socialdepartementet. Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare, Cecilia Sköld Kordelius, kansliråd och Kajsa Laxhammar, departementssekreterare.

9.00 – 9.10 Håkan Ceder, utredare i utredningen Barns och ungas rätt vid tvångsvård (SOU 2015:71).

9.10 – 9.20 Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

9.20 – 9.30 Tommy Lundström, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Barnets perspektiv

9.30 – 9.40 Barnombudsmannen. Elisabeth Dahlin, barnombudsman och Anna Engstrand, press- och opinionsansvarig.

9.40 – 9.50 Knas hemma. Anna Sabelström, verksamhetsledare och Andreas Zheng Svensson, ambassadör.

Föräldrarnas perspektiv

9.50 – 10.00 Sveriges Advokatsamfund. Mia Edwall Insulander, generalsekreterare.

10.00 – 10.15 Paus.

Myndigheternas perspektiv

10.15 – 10.35 Representanter från två socialtjänster i Göteborgsregionen och från två socialtjänster i Region Skåne.

Göteborgsregionen: Åsa Fritzson, processledare Göteborgs stad och Kristina Ullvan, enhetschef familjehemsenheten, Alingsås kommun.

Region Skåne: Mirjam Wiking, sektionschef Helsingborgs Stad och Helena Johansson, enhetschef Svalövs kommun.

10.35 – 10.45 Socialstyrelsen. Annika Öquist, enhetschef och Katrin Westlund, rättssakkunnig.

Familjehemmens perspektiv

10.45 – 10.55 Familjevårdens Centralorganisation. Anneli Abrahamsson, ordförande och Catarina Ekervall, sekreterare.

10.55 – 11.05 Familjehemmens riksförbund. Maria Bergman, ordförande och Tellervo Söderberg, rådgivare.

11.05 – 11.55 Frågor från ledamöterna.

Avslutning

11.55 – 12.00 Kristina Nilsson, vice ordförande i socialutskottet.

Inbjudna åhörare – beredda att svara på frågor

 • Barnens rätt i samhället. Anna Dorrian Werner, barnrättsjurist.
 • Anna Karin Hildingson Boqvist, expert i utredningen Barns och ungas rätt vid tvångsvård (SOU 2015:71).
 • Forum för familjevård. Thomas Ardenfors, ordförande.
 • Gemensam familjehemsorganisation. Elisabeth Högberg, verksamhetschef.
 • Inspektionen för vård och omsorg. Patrick Barringer, avdelningschef IVO:s avdelning syd.
 • Linnamottagningen. Azam Qarai, verksamhetsansvarig.
 • Maskrosbarn. Sandra Patel Seropian, påverkanschef.
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Rebecca Berg, utredare.
 • Rädda Barnen. Hanna Thermaenius, Specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi Centrum för stöd och behandling.
 • Stiftelsen Allmänna barnhuset. Sofia Lager Millton, handläggare/projektansvarig Letterbox Club Sverige.
 • Sveriges Kommuner och Regioner. Marta Nannskog, handläggare.
 • Tjejers rätt i samhället. Talin Davidian, ordförande.
 • Unicef Sverige. Shanti Ingeström, barnrättsrådgivare.