Öppen utfrågning om lärarbrist i skolan

Öppen utfrågning 17 maj 2016
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning om lärarbrist i skolan. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den går att följa via webb-tv.

Tid:Tisdagen den 17 maj klockan 10.00–13.00
Plats: Andrakammarsalen.

Program

10.00

Inledning av utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S)

10.05

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet.

10.20

Universitetskanslersämbetet, avdelningschef Annika Pontén. Hur många behöver examineras från lärarutbildningen varje år för att täcka behovet?

10.30

Skolverket, generaldirektör Anna Ekström Tillgången på behöriga lärare samt Skolverkets arbete på området

10.45

Olika vägar till lärarutbildning (10 min per talare)

 • Malmö högskola – Anders Olsson, utbildningschef, och Karl-Gunnar Starck, föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum
 • Stockholms universitet – Susanna Malm, projektledare och nationell samordnare för projektet Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
 • Umeå universitet – Anna-Karin Lidström Persson, utbildningsledare och nationell samordnare för projektet Vidareutbildning av lärare (VAL)
11.15Nätverket för kommunala lärcentra (Nitus), Jerry Engström, campuschef Lärcentras roll för lärarutbildningen
11.25

Hur klarar skolhuvudmännen lärarförsörjningen? (5 min per talare)

 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), direktör Agneta Jöhnk
 • Friskolornas Riksförbund, VD Ulla Hamilton
 • Idéburna Skolors Riksförbund, ordförande Håkan Wiclander
11.40Lunchpaus
12.00

Korta inlägg (5 min per talare)

 • Lärarförbundet, förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand
 • Lärarnas Riksförbund, förbundsordförande Bo Jansson
 • Sveriges Skolledarförbund, förbundsordförande Matz Nilsson
12.15Frågor från ledamöterna
12.55Avslutning av utbildningsutskottets vice ordförande Christer Nylander (L)

Övriga inbjudna att svara på ledamöternas frågor: Universitets- och högskolerådet, Sveriges Elevkårer, Sveriges elevråd – Svea, Skolinspektionen, Svenskt Näringsliv, SACO, LO, TCO