Öppen utfrågning om lantbrukets sårbarhet

Öppen utfrågning 19 april 2021
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Miljö- och jordbruksutskottet håller en öppen utfrågning med anledning av en fördjupad studie om lantbrukets sårbarhet. 

Rapport: Lantbrukets sårbarhet – en uppföljning

Tid: Klockan 9–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan (Antalet platser i Förstakammarsalen är begränsat med anledning av coronaviruset.)

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Med anledning av coronapandemin är åtta ledamöter på plats, övriga ledamöter och inbjudna talare deltar digitalt.

Program

Inledning

9–9.15 

  • Kristina Yngwe (C), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
  • Betty Malmberg (M), ordförande i utskottets uppföljnings och utvärderingsgrupp
  • Madeleine Nyman, utvärderare, riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat

Inbjudna talare:

9.15–9.25 Jennie Nilsson, landsbygdsminister

9.25–9.35 Agnes Jörgensen, lantbrukare Slåtte Naturbeteskött Jämtland

9.35–9.45 Jan Cedervärn, överdirektör och stf generaldirektör Jordbruksverket

9.45–9.55 Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket

9.55–10.05 Annika Elmgart, tf. chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB

10.05–10.15 Kort paus

10.15–10.25 Annsofie Wahlström, programchef SLU Future Food

10.25–10.35 Björn Hellman, VD, och Patrik Strömer, ansvarig för krisberedskapsfrågor, båda Livsmedelsföretagen

10.35–10.45 Per Olof Nyman, VD och koncernchef Lantmännen

10.45–10.55 Palle Borgström, ordförande Lantbrukarnas Riksförbund

10.55–11.55 Frågor från ledamöterna

Avslutning

11.55–12 Maria Gardfjell (MP), vice ordförande i utskottets uppföljnings och utvärderingsgrupp