Nästa generation JAS Gripen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 16 juni 2022

Nästa generation JAS Gripen

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Försvarsutskottet håller en öppen utfrågning om anskaffning av nästa generation JAS 39 Gripen.

Program

1. Ordförandens inledning (5 minuter)

Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S)

2. Försvarsdepartementet

Statssekreterare Carl von der Esch. Redovisning av regeringens förslag till riksdagen i budgetpropositionen om utveckling av JAS 39 Gripen (10 minuter)

3. Försvarsmakten

General Sverker Göranson (preliminärt). Redovisning av Försvarsmaktens underlag till regeringen om JAS 39 Gripen och konsekvenser av regeringens förslag i budgetpropositionen (10 minuter)

4. Försvarets materielverk

Överdirektör Dan Ohlsson. Redovisning av Försvarets materielverks underlag till Försvarsmakten om framtida stridsflygsystem (10 minuter)

5. Försvarsexportmyndigheten

Generaldirektör Ulf Hammarström. Redovisning av Försvarsexportmyndigheten om avtalet med Schweiz (10 minuter)

Ca kl 10:00 - 10:15 Paus

6. Frågor

Av riksdagens ledamöter.

7. Vice ordförandens avslutning (5 minuter)

Vice ordförande Cecilia Widegren (M)

Relaterade sändningar