KU-utfrågning med socialminister Lena Hallengren (S)

Öppen utfrågning 8 april 2022
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar i mars och april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar.

Tid: Klockan 9
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan.

Hitta till riksdagen

Om inget annat meddelas är utfrågningen öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Socialminister Lena Hallengren (S)

Regeringens krishantering och dokumentationen av densamma under coronapandemin

Granskningsärende 33: Granskning av regeringens krishantering och dokumentation av densamma

Regeringens och socialministerns agerande i förhållande till Coronakommissionen

Socialministerns uttalande om munskydd

Granskningsärende 4: Begäran om granskning av socialminister Lena Hallengrens uttalande angående munskydd

Relaterade videor