KU-utfrågning med finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Öppen utfrågning 25 april 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Konstitutionsutskottet, KU, håller öppna sammanträden med utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar.

Tid: Klockan 10
Plats: Andrakammarsalen

Hitta till riksdagen

Om inget annat meddelas är utfrågningen öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Granskningsärende 3: Regeringens handläggning av EU:s förordning (EU 2022/1854) om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna och uttalanden i samband därmed

Granskningsärende 13: Finansministerns uttalande om budgetreglerna för kommuner och regioner