Finansutskottet håller öppen utfrågning om Riksbankens årsredovisning 2022 och det senaste penningpolitiska beslutet från februari 2023

Öppen utfrågning 14 mars 2023
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Finansutskottet bjuder in till en öppen utfrågning av Riksbankens direktion. Utfrågningen innehåller två delar. Med utgångspunkt i Riksbankens årsredovisning för 2022 behandlar den första delen Riksbankens verksamhet i ett brett perspektiv. Detta är ett led i finansutskottets beredning inför riksdagens årliga beslut med anledning av årsredovisningen. Den andra delen av utfrågningen fokuserar på Riksbankens aktuella penningpolitik, framför allt det senaste penningpolitiska beslutet från februari 2023.

Tid: Klockan 9.00 –12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan 

Utfrågningen är öppen för allmänheten men antalet deltagare på besöksläktaren är begränsat. Allmänhet och media kan även följa utfrågningen direkt via riksdagens webb-tv. Det kommer också att vara möjligt att se utfrågningen i efterhand via riksdagens webb-tv.

Hitta till riksdagen

Programmet

9.00 Finansutskottets ordförande Edward Riedl hälsar välkommen.

Del 1 Riksbankens årsredovisning 2022

9.00–9.10 Inledande presentation av riksbankschef Erik Thedéen.

9.10–10.10 Finansutskottets ledamöter ställer frågor till och diskuterar med hela riksbanksdirektionen.

10.10–10.25 Kaffe och smörgås serveras i sammanbindningsbanan.

Del 2 Den aktuella penningpolitiken

10.25–10.40 Inledande presentationer av riksbankschef Erik Thedéen och vice riksbankschef Aino Bunge.

10.40–12.00 Finansutskottets ledamöter ställer frågor till och diskuterar med hela riksbanksdirektionen.

12.00 (senast) Finansutskottets vice ordförande Mikael Damberg avslutar utfrågningen.