Vindkraft och spridning av mikroplaster

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 31 maj 2021

Interpellation: Vindkraft och spridning av mikroplaster

Interpellation 2020/21:718 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:718 Vindkraft och spridning av mikroplaster

av Alexandra Anstrell (M)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Den storskaliga utbyggnaden av vindkraft kan komma att bli en betydande källa till spridning av mikroplaster. Turbinbladen, som kan väga över 20 ton styck, består till största del av kompositplast. De snurrande bladen eroderar när de utsätts för vind, regn, snö och is, och små bitar av plast lossnar från ytan och sprids i naturen.

Exakt hur mycket plast som lossnar är inte allmänt känt, men uppskattningar har gjorts där man utgått från att bladen på ett verk kan tappa omkring 10 procent av totalvikten under sin livslängd, vilket skulle kunna innebära sex ton lossnad plast, beräknat på bladens totalvikt på 60 ton (3 x 20 ton) och en livslängd på 15 år. 

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

  1. Hur ser ministern på problemet med att vindkraften kan bidra till spridning av mikroplaster?
  2. Hur avser ministern att agera för att även mark och miljö kring vindkraftverk ska vara giftfria?