Villkoren för de frivilliga försvarsorganisationerna och ett starkt totalförsvar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 24 april 2022

Interpellation: Villkoren för de frivilliga försvarsorganisationerna och ett starkt totalförsvar

Interpellation 2021/22:179 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2021/22:179 Villkoren för de frivilliga försvarsorganisationerna och ett starkt totalförsvar

av Alexandra Anstrell (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. finns och möjliggör att personer har rätt att få tjänstledigt från sin arbetsgivare för att arbeta på avtalsdagar med till exempel Svenska Lottakåren, Hemvärnet och liknande.

Det finns dock ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under själva utbildningen. Inte heller för den grundutbildning som krävs för att få komma med i någon av frivilligorganisationerna.

När man varit tjänstledig utan lön under en del av en månad görs löneavdrag med utgångspunkt från kalenderdaglönen. Kalenderdaglönen beräknas som ordinarie månadslön delad med antalet kalenderdagar i den aktuella månaden. Löneavdraget görs med daglönen gånger antalet lediga arbetsdagar multiplicerat med en viss faktor.

Faktorn bestäms med utgångspunkt från att lönen ska fördelas lika på alla dagar i månaden. Man kan säga att man under arbetsdagarna även tjänar in lön för de arbetsfria dagarna. Om man då är ledig utan lön under en arbetsdag belastas även de arbetsfria dagarna.

För en heltidsarbetande som har arbetstiden förlagd till fem dagar per vecka blir faktorn således 7/5 = 1,4. För en heltidsarbetande som har arbetstiden förlagd till fyra dagar per vecka blir faktorn 7/4 = 1,75.

I försvarsberedningens rapport Motståndskraft om inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 betonas att de frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig roll i totalförsvaret. De frivilliga försvarsorganisationerna har en lång historia i Sverige. Organisationernas verksamhet regleras i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.

Genom att förmedla kunskap och kompetens, stärka engagemanget för totalförsvaret och utveckla samhällets funktionalitet under höjd beredskap och krig bidrar de frivilliga försvarsorganisationerna till det militära och civila försvaret.

Ett problem nu är att många som vill ha eller redan har avtal att arbeta inom ramen för sin frivilligorganisation för att stärka totalförsvaret inte har laglig möjlighet till tjänstledighet för utbildning vare sig som grundutbildning eller vidareutbildning. Detta utgör ett stort problem för många och det innebär naturligtvis att det blir svårare att bygga ett starkt totalförsvar om vi inte får hjälp av frivilligorganisationerna.

Exempelvis Svenska Lottakåren lyfter också att det saknas lokaler för att möjliggöra utbildning nu när det militära försvaret växer.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Hur har ministern för avsikt att öka möjligheterna för frivilligorganisationer att delta i olika utbildningar för att vidareutbilda sig och främja hela totalförsvaret?
  2. Har ministern några förslag för att skapa möjligheter för frivilligorganisationer att kunna uppnå sina mål i verksamhetsuppdraget?
  3. Är det ministerns bedömning att ett gemensamt totalförsvarsdepartement skulle förbättra synkroniseringen mellan det civila och det militära försvaret?