Vägran att testa sig för covid-19

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 februari 2021

Interpellation: Vägran att testa sig för covid-19

Interpellation 2020/21:325 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2020/21:325 Vägran att testa sig för covid-19

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Bara hälften av de som har fått ett utvisningsbeslut lämnar landet frivilligt. Ett stort antal personer väljer årligen att gå under jorden i stället för att följa beslut om utvisning. I dag bedöms uppemot 50 000 personer leva utan tillstånd i Sverige. Det svenska återvändandearbetet har fått omfattande kritik av såväl Delegationen för migrationsstudier som Riksrevisionen.

Runt årsskiftet rapporterade medierna om ett nytt sätt att undvika eller förhala utvisning. Detta genom att vägra att testa sig för covid-19 i fall där ett negativt test av covid-19 krävs av det mottagande landet, i de omnämnda fallen Afghanistan. 

Undertecknad har tidigare genom skriftliga frågor frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om problematiken kring utvisningsbeslut som inte har kunnat verkställas då den som ska utvisas vägrat att testa sig för covid-19, vilket har varit ett krav från mottagarlandet. Den ena frågan handlade om huruvida ministern var beredd att ändra lagen så att covidtester kan genomföras utan möjlighet att neka för den som fått utvisningsbeslut, så att utvisningar därmed kan verkställas. Den andra frågan handlade om huruvida ministern var beredd att verka för att dagersättningen dras in för den som ska utvisas men som förhalar verkställigheten genom att vägra testa sig för covid-19.

Justitie- och migrationsministern är, av svaren att döma, inte beredd att ta några initiativ alls. Det är oacceptabelt att en person som har fått ett utvisningsbeslut kan välja att skjuta upp det efter eget godtycke. Det är inte ens säkerställt att det får några ekonomiska konsekvenser för den som vägrar att testa sig.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Anser ministern att det är acceptabelt att utvisningar skjuts upp på grund av att de som har fått ett utvisningsbeslut vägrar att testa sig för covid-19?
  2. Avser ministern att vidta några andra åtgärder än de som nämns ovan, vilka ministern redan har avvisat i svaren på mina skriftliga frågor?