Utvärdering av riktade statsbidrag

Interpellationsdebatt 14 mars 2014

den 4 december

Interpellation

2013/14:202 Utvärdering av riktade statsbidrag

av Pia Nilsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

50 miljarder har de senaste åren fördelats till olika verksamheter i kommuner och landsting. Det är allt från läkemedelsförmåner till matematiksatsningar i grundskolan. Frågan är hur träffsäkra dessa pengar är och hur måluppfyllelsen ser ut. Det finns genomgångar från Statskontoret som visar på stora brister i utvärderingar om dessa resurser har nått målet.

Min fråga till finansminister Anders Borg:

Har finansministern gjort ställningstagandet att det är rimligt att miljardbelopp fördelas utan att kontrollera om pengarna har haft avsedd effekt?