Utredningen Män och jämställdhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 april 2014

Interpellation: Utredningen Män och jämställdhet

Interpellation 2013/14:360 av Ahlberg, Ann-Christin (S)

den 13 mars

Interpellation

2013/14:360 Utredningen Män och jämställdhet

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

I februari presenterade Utredningen om män och jämställdhet sitt betänkande. Utredningen hade i uppdrag att kartlägga och analysera frågor om män och jämställdhet. Enligt utredningens direktiv så skulle den inte lämna några förslag till åtgärder.

Historiskt sett har det främst varit kvinnor som har drivit på för att få ett jämställt samhälle. Införandet av kvinnlig rösträtt, särbeskattning, barnomsorg, föräldraförsäkring med mera har bidragit till att Sverige är ett av världens mest jämställda länder.

Jämställdhetsarbetet har främst varit inriktat på att förbättra kvinnors villkor men en förändring har skett på senare tid så att även männens roll i samhället hamnat i fokus.

Men jämställdhetsarbetet har stått still under en längre tid och några större förändringar har inte skett på området. Det är nödvändigt att få med männen i jämställdhetsarbetet och då är det högst anmärkningsvärt att Utredningen om män och jämställdhet inte fick i uppdrag att lägga fram några förslag för att komma till rätta med de problem som finns.

Jag vill därför fråga statsrådet Arnholm:

Vad var det egentliga syftet med Utredningen om män och jämställdhet då den inte fick i uppdrag att presentera och lägga fram förslag till åtgärder?

Vilka konkreta förslag kommer statsrådet att lägga fram utifrån utredningen Män och jämställdhet?