Utlänningars identitet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 december 2021

Interpellation: Utlänningars identitet

Interpellation 2021/22:166 av Hans Eklind (KD)

Interpellation 2021/22:166 Utlänningars identitet

av Hans Eklind (KD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige har i dag ett allvarligt problem med personer som befinner sig i landet under falsk eller ingen identitet. Gränspolisen konstaterade nyligen att ”vi har ett parallellsamhälle som bara växer och vi har tappat kontrollen över vilka som är här (i Sverige)”. Migrationsverket bedömde 2017 att det finns nära 60 000 individer registrerade med två eller flera kända identiteter hos Migrationsverket. Det konstaterar dock samtidigt att mörkertalet är stort, vilket innebär att det troligen finns många fler.

En orsak till detta är Sveriges oförmåga att säkerställa identiteten på utlänningar som söker sig till Sverige. Exempelvis har enbart 14 procent av dem som sökt asyl i Sverige i år identifierat sig med en passhandling. 

Att vi inte vet vilka personer som befinner sig i Sverige eller varför de är här är ett hot mot den allmänna ordningen och rikets säkerhet. 

Det är uppenbart att dagens arbete med att klargöra utlänningars identitet har nått vägs ände och att ett kraftfullt omtag måste tas. En del i detta är Kristdemokraternas förslag om att identifiering ska kopplas till beviljandet av ett permanent uppehållstillstånd. Det bör ses som ett minimikrav att den som får rätt att vistas i Sverige permanent också måste göra sin identitet klar – och inte enbart sannolik.

När detta krav hanterades i riksdagen i juli i år valde Socialdemokraterna och regeringen att rösta mot ett förslag som gör Sverige tryggare och motverkar människoexploatering.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att införa ett krav på identifiering av dem som ska få permanent uppehållstillstånd?