Trygghet för alla kvinnor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 april 2021

Interpellation: Trygghet för alla kvinnor

Interpellation 2020/21:576 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2020/21:576 Trygghet för alla kvinnor

av Boriana Åberg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

På den internationella kvinnodagen publicerade regeringen en artikel med rubriken Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. I artikeln står: ”I Sverige får trygghet aldrig bli ett privilegium för ett fåtal – det är en rättighet för alla”.

Vidare säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson: ”Mäns våld och förtryck mot kvinnor måste synliggöras och bekämpas. För att våldet ska upphöra så är det männen som måste förändras. Trygga kvinnor ger ett tryggare Sverige”.

Tyvärr har tryggheten för Sveriges flickor och kvinnor minskat under senare år. Antalet anmälda våldtäkter ökade under 2020 till 8 890, vilket är en ökning med hela 6 procent på ett år.

Nyligen publicerades forskningsrapporten Swedish rape offenders – a latent class analysis av Ardavan Khoshnood m. fl., där forskarna har kartlagt variabler och egenskaper hos samtliga personer dömda för våldtäkt eller försök till våldtäkt under åren 2000–2015. Rapporten visar att en majoritet, närmare bestämt 59 procent, av de våldtäktsdömda männen har invandrarbakgrund. De flesta av dem var första generationens invandrare.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka slutsatser drar ministern av uppgifterna i forskningsrapporten, och vilka åtgärder tänker ministern vidta för att alla kvinnor ska kunna åtnjuta den trygghet som i den nämnda artikeln helt rimligt slås fast ska vara en rättighet för alla.