Tillståndsplikt för jägares och sportskyttars vapenmagasin

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 31 januari 2020

Interpellation: Tillståndsplikt för jägares och sportskyttars vapenmagasin

Interpellation 2019/20:267 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Interpellation 2019/20:267 Tillståndsplikt för jägares och sportskyttars vapenmagasin

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Jag ställde en interpellation kring definitionen av magasin till statsrådet Mikael Damberg den 9 december 2019. Statsrådet valde att svara på den interpellationen i en debatt som ägde rum den 20 december 2019. Under denna interpellationsdebatt gavs information från statsrådet som föranleder vidare frågeställningar från min sida.

Regeringen har lagt fram en lagrådsremiss kring ett nytt förslag om licens för innehav av magasin. Regeringen hävdar att förslaget är nödvändigt för att bekämpa gängkriminaliteten. Utan licens för magasin skulle polisen nämligen tvingas lämna tillbaka beslagtagna magasin till kriminella, enligt minister Mikael Damberg. I hur stor utsträckning detta har skett har fortfarande inte framgått.

Naturligtvis ska olagliga vapen försvinna ur händerna på kriminella. Det är dock två skilda frågor som bör hanteras därefter. När motsvarande förslag gick ut på remiss förra året möttes det då liksom nu av stor kritik, där 134 remissvar avstyrkte det. Kritiken rörde dels de praktiska problem som skulle uppstå för jägare, sportskyttar och vapensamlare, dels juridiska frågor.

Självklart ska gängbrottsligheten bort från vårt samhälle, men det görs inte genom att skapa regler för laglydiga jägare och sportskyttar. Detta förslag har mycket lite med vapenhantering hos kriminella att göra. Om vi så skulle avväpna alla laglydiga jägare och sportskyttar i hela Sverige i morgon skulle det inte påverka gängbrottsligheten det minsta. Att det införs ett krav på licens för att inneha löstagbart vapenmagasin drabbar jägare, sportskyttar och samlare på ett sätt som inte kan anses rimligt eller rättssäkert. Utöver dessa problem kan man lägga till de problem som det medför för Försvarsmakten med tanke på den enorma mängd magasin som Försvarsmakten övar med i skog och mark.

Det är högst osannolikt att man kommer åt kriminaliteten genom att förbjuda en person som har licens för vapen med ändamålet jakt att använda magasinet i en sportskyttetävling. Förslaget som lagts fram gör det omöjligt att mängdträna eller tävla i vissa tävlingsformer med jaktvapnet. Tittar man närmare på ändamålet ser man att det är precis där problemet uppstår eftersom Naturvårdsverket i sina föreskrifter om jaktmedel reglerar vilken storlek man får ha på sitt magasin när man jagar med ett halvautomatiskt jaktvapen. Vapenförordningen medger ju rätt att använda jaktvapen även till övning eller tävling, men det är alltså inte det ändamålet som man har licens för. Därmed visar regeringen tydligt att den uttryckligen vill hindra jägare från att träna och tävla med sina jaktbössor.

Det är helt klart att svenska jägare och sportskyttar motarbetas om detta förslag skulle gå igenom, vilket vore förödande för svensk jakt och svenskt sportskytte. Jakt och sportskytte är djupt förankrade i det svenska samhället och en del av folkrörelserna. För många människor är jakten en livsstil och kan avgöra valet av bostadsort. Det renodlade sportskyttet engagerar många och har en traditionell koppling till polisen, totalförsvaret och idrottsrörelsen. 

Med hänvisning till detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

1. Hur ska statsrådet se till att jägare även fortsättningsvis kan mängdträna och tävla med sina bössor om meningen med ordet ändamål förs in i lagtexten?

2. Är det statsrådets avsikt att tillståndspliktsbelägga alla behållare som är ämnade att innehålla ammunition?