Statsministerns deltagande i riksdagens frågeinstitut

Interpellationsdebatt 8 november 2013

den 8 oktober

Interpellation

2013/14:28 Statsministerns deltagande i riksdagens frågeinstitut

av Mikael Damberg (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Till sin hjälp har riksdagen en rad redskap – kontrollinstrument – som står beskrivet i grundlagarna. Varje ledamot kan ställa skriftliga frågor och interpellationer till regeringen, anmäla regeringens ministrar till KU, göra en misstroendeförklaring etcetera.

Sedan 2010 har riksdagens ledamöter ställt 30 skriftliga frågor och 17 interpellationer till statsminister Reinfeldt. Statsministern har enbart svarat på en enda skriftlig fråga.

Statsministern ska naturligtvis inte behöva svara på frågor från riksdagen som hellre kan besvaras av en fackminister. Då är det rimligt att statsministern överlämnar frågan till det statsråd frågan berör. Men det finns en del frågor som är av den arten att enbart statsministern själv kan svara.

Det särskilda frågeinstitutet statsministerns frågestund etablerades 1995/96, och vid dessa tillfällen – 45 minuter, tre gånger per termin – svarar statsministern på frågor från ledamöter. Det är ett viktigt tillfälle, men tillkom inte i stället för skriftliga frågor eller interpellationer till statsministern, utan tillkom som ett extra tillfälle för ledamöter att ställa frågor till statsministern.

Jag har följande frågor till statsministern:

Varför har statsministern endast svarat på en enda skriftlig fråga och inte en enda interpellation under den senaste mandatperioden?

Vill statsministern etablera en ny praxis genom att inte besvara skriftliga frågor eller delta i interpellationsdebatter i riksdagen?