Sjukförsäkringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 juni 2012

Interpellation: Sjukförsäkringen

Interpellation 2011/12:394 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 31 maj

Interpellation

2011/12:394 Sjukförsäkringen

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Enligt en underlagsrapport till den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen så framgår det att Sverige halkar efter när det gäller trygghetssystemen. Mellan 2005 och 2010 sjönk den faktiska ersättningen i sjukförsäkringen med 5 procentenheter. Utöver detta så vet vi i dag att över 65 000 personer har utförsäkrats från sjukförsäkringen på grund av statiska tidsgränser som inte tar hänsyn till om den enskilde är sjuk eller ej.

Risken som uppstår med en försämrad sjukförsäkring är att medborgarna inte känner tillit till det som ska vara en del av den generella välfärden. I stället känner många sig tvingade att teckna en tilläggsförsäkring. Det uppstår alltså en privatisering av det som tidigare betraktats som ett gemensamt skyddsnät.

Min fråga till statsrådet Kristersson är följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att motverka en privatisering av sjukförsäkringen?