Samverkan mellan humanitärt och långsiktigt utvecklingsbistånd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 april 2021

Interpellation: Samverkan mellan humanitärt och långsiktigt utvecklingsbistånd

Interpellation 2020/21:544 av Magdalena Schröder (M)

Interpellation 2020/21:544 Samverkan mellan humanitärt och långsiktigt utvecklingsbistånd

av Magdalena Schröder (M)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

 

Sveriges internationella bistånd inleddes för mer än 50 år sedan. Sedan dess har världen förändrats i snabb takt och det skapar nya utmaningar och förutsättningar för utveckling.

Sverige har en unikt stor biståndsbudget. Den motsvarar nästan halva EU:s budget för bistånd, och i antal kronor lägger svenska skattebetalare mer pengar än till exempel medborgarna i Kanada, trots att det är ett land som har tre gånger så stor ekonomi som Sverige.

Den 23 februari skrev Ann Linde och Per Olsson Fridh i en debattartikel på Aftonbladet att Sveriges nya strategi ska fyrdubbla Sidas resurser till 80 miljoner kronor årligen och ge dem ett bredare mandat i Jemen utifrån tre mål: fred och inkluderande samhällen, stärkt respekt för mänskliga rättigheter och ökad tillgång till grundläggande samhällstjänster. Artikeln är ett exempel på regeringens prioriteringar inom bistånd- och utvecklingspolitiken.

Humanitärt bistånd, eller katastrofbistånd som det också kan kallas, är biståndets kärna med ett tydligt mervärde. I ljuset av att de humanitära behoven ökar och är ständigt underfinansierade, finns anledning att ytterligare stärka Sveriges humanitära bistånd men också att kraftsamla för reformer som ökar effektiviteten.

Under alltför lång tid har den allmänna debatten fokuserat på hur mycket pengar Sverige lägger på bistånd och i alldeles för liten utsträckning handlat om vilket resultat biståndet ger eller vad som ska uppnås genom det. Vad gäller samverkan mellan humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd handlar det i grunden om att sätta resultat i fokus och i förlängningen om att se till att våra resurser används optimalt och att biståndsmedel i så stor utsträckning som möjligt går till de mottagare de är ämnade för.

Med anledning av ovan önskar jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

 

Vilka initiativ kommer statsrådet att vidta för att stärka effektiviteten i svenskt bistånd och stärka samarbetet mellan det humanitära biståndet och det långsiktiga utvecklingssamarbetet?