Riskutbildning för yrkestrafik?

Interpellationsdebatt 30 november 2012

den 23 november

Interpellation

2012/13:147 Riskutbildning för yrkestrafik

av Roza Güclü Hedin (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Det har i samtal med företrädare för landets trafikövningsplatser framkommit att man anser att en riskutbildning – halkkörning/kunskap om risker i trafiken – skulle ligga med som ett obligatorium för behörigheterna C och D.

I våra nordiska grannländer har sådan riskutbildning för C och D sedan många år tillbaka varit ett krav samt att man i Sverige 2008 införde samma krav för behörighet till motorcykelkörkort.

Min fråga är om statsrådet vill medverka till att en obligatorisk riskutbildning införs även för körkortsbehörigheterna C och D.