Riskkapitalbolag som ägare av välfärdsföretag

Interpellationsdebatt 23 januari 2014

den 2 januari

Interpellation

2013/14:222 Riskkapitalbolag som ägare av välfärdsföretag

av Teres Lindberg (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Frågan om riskkapitalbolag ska få äga välfärdsföretag splittrar regeringen. Ledande företrädare säger helt olika saker vilket leder till en stor osäkerhet om vilken linje regeringen har.

Folkpartiet beslutade på sitt landsmöte nyligen att partiets syn på friskolor innebär att friskolor ska drivas av seriösa ägare som tar ett långsiktigt ägaransvar. Ett liknande beslut togs beträffande vård och omsorg. Jan Björklund hävdade i medierna efteråt att riskkapitalisterna kommer att försvinna i vård, skola och omsorg om Folkpartiets nya förslag går igenom eftersom riskkapitalisterna inte är intresserade av ett långsiktigt ägande.

Finansminister Anders Borg (Moderaterna) har till Sveriges Television sagt att myndigheterna bör ställa krav som håller riskkapitalbolagen borta från välfärdsbranschen: Det handlar om att man får ett regelverk som gör att riskkapitalbolagen med stor sannolikhet inte kan fungera som ägare i de här branscherna. Vi tror helt enkelt inte att det är en bra form för att driva skolor och vårdcentraler och annat i välfärden. Moderaternas gruppledare Anna Kinberg Batra har till TT sagt att riskkapitalbolag är olämpliga som ägare till denna typ av bolag.

Centerpartiet har en helt annan uppfattning i frågan. Anders W Jonsson säger i Dagens Nyheter: Även om det är praktiskt möjligt att fatta ett sådant beslut är det inte aktuellt för Centerpartiet att medverka till det. Att gå in och sortera efter ägandeform är inte vettigt.

Även socialminister Göran Hägglund (KD) har uttalat till Sveriges Radio att han inte tror på att ställa krav på hur länge ett bolag ska äga en välfärdsverksamhet.

Näringsministern själv ger hård kritik till sina regeringskolleger Anders Borg (M) och Jan Björklund (FP) för att de vill förbjuda riskkapitalister att driva välfärdsföretag i Dagens Nyheter.

Resultatet är att det nu finns två helt olika linjer inom regeringen. Kristdemokraterna och Centern vill i princip inte utesluta några typer av ägare så länge de lever upp till kraven i övrigt medan Folkpartiet och Moderaterna vill ha bort riskkapitalbolag som ägare. Det finns därmed ingen klar regeringslinje om riskkapitalbolag som ägare av fristående skolor.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till näringsminister Annie Lööf:

Avser ministern att verka för att riskkapitalbolagen inte ska få driva välfärdsföretag?

Om inte, mot bakgrund av vilka fakta och argument bör dessa företag få fortsätta driva välfärdsföretag?