Resursfördelningen till migrationsdomstolarna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 december 2019

Interpellation: Resursfördelningen till migrationsdomstolarna

Interpellation 2019/20:149 av Ann-Sofie Alm (M)

Interpellation 2019/20:149 Resursfördelningen till migrationsdomstolarna

av Ann-Sofie Alm (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

S-MP-regeringens budget ger migrationsdomstolarna en otillräcklig resursfördelning. Det kommer enligt Domstolsverkets prognos att halvera antalet avgjorda asylärenden nästa år jämfört med årets avgjorda ärenden. Det ska nämnas att avgörandetakten kommer att sjunka per automatik även för andra mål. 

Problemet ligger inte främst hos domstolarna; det riktigt bekymmersamma med de ännu längre omloppstiderna är naturligtvis att de drabbar de asylsökande hårt. Det kommer att göra att fler människors drömmar förbyts i passivitet, och vi hamnar i ett allvarligt läge där psykisk ohälsa ökar, kommunernas resurser blir än mer ansträngda och samhällskontraktet urholkas. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson blir därför:

 

Vilka åtgärder avser minsitern och regeringen att vidta för att motverka konsekvenserna av den otillräckliga resurstilldelningen i Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget till migrationsdomstolarnas verksamhet?