Regeringens relation till islamistiska organisationer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 april 2022

Interpellation: Regeringens relation till islamistiska organisationer

Interpellation 2021/22:453 av Pontus Andersson (SD)

Interpellation 2021/22:453 Regeringens relation till islamistiska organisationer

av Pontus Andersson (SD)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

Det är sedan länge känt att Socialdemokraterna har en stark relation till islamistiska rörelser. Denna fråga uppenbarade sig som tydligast när partiet valde in Omar Mustafa i partistyrelsen, som han sedan fick lämna när hans tidigare historia uppmärksammades, bland annat att han under sin tid som ordförande för Islamiska förbundet bjudit in antisemitiska talare. Efter hans avsked från Socialdemokraterna tog han steget in i Ibn Rushd.

Doktor Magnus Norells rapport Muslimska Brödraskapet i Sverige, som skrevs på uppdrag av MSB, pekar på framför allt fyra organisationer som Muslimska brödraskapet startat i Sverige: Islamic Relief, Islamiska förbundet i Sverige, Sveriges Unga Muslimer och tidigare nämnda Ibn Rushd.

Gemensamt för dessa organisationer är inte bara att de aktivt arbetar för att söka olika typer av statliga och kommunala bidrag och att de stöder samma inriktning av islam, utan också att samma personer förflyttar sig mellan toppositioner i dessa organisationer.

Eftersom kommunala och statliga bidrag fortsätter att betalas ut till organisationer med kopplingar till Muslimska brödraskapet, och regeringen inte agerar i fallet, är frågan gällande den socialdemokratiska regeringens relation till de nämnda organisationerna ständigt aktuell.

På lokal nivå ser vi samma tendenser som nationellt. När Socialdemokraterna skulle valtala i Helsingborgs moské inför valet 2018 tilläts inte deras kvinnliga riksdagsledamot att sitta bland männen. Föreningen, Ahel al-Sunnah, har haft Anas Khalifa som föreläsare under tiden han var verksam inom salafismen och hade så sent som i februari partiet Nyans lokala talesperson som föreläsare. Trots vetskapen om detta finns toppar inom Socialdemokraterna på plats och både invigningstalar och tar första spadtaget för en jättemoské vars finansiering är oklar. Detta så sent som den 26 mars i år.

Sedan 2010 har åtminstone två terrordåd med koppling till islamism genomförts i Sverige. Under inbördeskriget i Syrien begick svenska medborgare krigsbrott, och ytterligare en dömdes för ett terrorattentat i Bryssel. Samtidigt var Sverige det land som hade flest IS-resenärer per capita i hela västvärlden. Problemen med islamism med andra ord har varit kända sedan länge, men oaktat detta fortsätter utbetalningarna till extrema organisationer.

Trots vetskapen om ovanstående fortsätter Socialdemokraterna, både på lokal och på nationell nivå, att betala ut bidrag till organisationer med kopplingar till Muslimska brödraskapet. De fortsätter likväl att bevilja bygglov för moskéer och dela ut tillstånd för böneutrop, trots extrema kopplingar, vilket på så sätt gör att organisationerna i fråga legitimeras. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter följande:

 

Är ministern och regeringen beredda att ompröva sin syn på organisationer med kopplingar till Muslimska brödraskapet?