Norrbotniabanan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 7 februari 2023

Interpellation: Norrbotniabanan

Interpellation 2022/23:155 av Åsa Karlsson (S)

Interpellation 2022/23:155 Norrbotniabanan

av Åsa Karlsson (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

När alliansregeringen tillträdde 2006 var ett av de första besluten som fattades att avbryta planerna på byggandet av Botniabanans förlängning från Umeå till Luleå – Norrbotniabanan.

Den efterföljande S-ledda regeringen lyfte återigen, så snart det var möjligt, in Norrbotniabanan i den nationella infrastrukturplanen. Men fördröjningen är katastrofal med tanke på den gröna industriomställning som nu sker i norra Sverige, med ett enormt ökat behov av persontrafik för att klara av kompetensförsörjningen i Norr-och Västerbotten samt ett utökat behov av godstransporter.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 
Kommer statsrådet att verka för att hela Norrbotniabanan ska byggas från Umeå till Luleå och att bygget dessutom ska intensifieras så som det står i nuvarande infrastrukturplan?