Medborgarnas förtroende för folkbildningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Medborgarnas förtroende för folkbildningen

Interpellation 2020/21:704 av Cassandra Sundin (SD)

Interpellation 2020/21:704 Medborgarnas förtroende för folkbildningen

av Cassandra Sundin (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Frågan om felaktiga utbetalningar inom folkbildningsväsendet har varit aktuell under en lång tid. I takt med att ansvariga meddelat att problemen tas på allvar fortsätter nya uppgifter att nå ytan som breddar problembeskrivningen alltmer.

Generellt har fokus varit riktat mot de skattepengar som förskingrats och hur detta har kunnat fortgå trots demokratikriterier och granskningar. Vad som dock är viktigt att även lyfta i frågan är hur medborgarnas förtroende för folkbildningen påverkas av de framkomna uppgifterna.

Folkbildningen är en viktig del av vår demokrati. Den ger medborgarna fler möjligheter till bildning och deltagande i samhällets demokratiska processer och kulturliv. Statliga bidrag till organisationer kopplade till extremism är i sig ett hot mot demokratin. När fenomenet vidare resulterar i att medborgarnas förtroende för folkbildningen går förlorat är det ett ytterligare hot mot demokratin. Folkbildningen har länge varit en del av våra demokratiska processer. Förtroende tar lång tid att bygga upp men kan raseras desto snabbare.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Ser ministern någon risk för att förtroendet för folkbildningen hos medborgarna försämras som ett resultat av den problematik som har uppdagats, och avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av detta?​