Laxfiskets framtid

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 december 2011

Interpellation: Laxfiskets framtid

Interpellation 2011/12:148 av Jeppsson, Peter (S)

den 24 november

Interpellation

2011/12:148 Laxfiskets framtid

av Peter Jeppsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Havs- och vattenmyndigheten har för avsikt att helt stoppa och förbjuda laxfisket med drivlinor i södra östersjön enligt myndighetens remiss avseende laxfisket i Östersjön år 2012.

I sin motivering till förslaget menar myndigheten att fisket med drivlinor bör fasas ut ”till förmån för att nyttja den svenska kvoten genom ett fiske med fasta fällor utmed kusten” och företrädesvis Norrlandskusten.

Detta förefaller vara en otillåten diskriminering av vissa företagare i enskilt EU-land eftersom drivlinor är ett tillåtet redskap i EU:s förordning om fisket i Östersjön och dessutom förekommer liknande fiske från övriga EU-länder.

Att en svensk myndighet är beredd att diskriminera företagare inom det egna landet är minst sagt anmärkningsvärt. Det är ju faktiskt det som blir resultatet om myndighetens förslag blir verklighet. En yrkeskår får sitt viktiga ben avsågat.

17 § i regeringsformen säger att ”begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag”.

För att förhindra att myndigheten driver igenom felaktiga förändringar som kan gå helt emot den grundlagsskyddade näringsfriheten och att myndigheten i stället ser fisket som en resurs för Sverige, vore det inte då klokast att Havs- och vattenmyndigheten skjuter på beslutet om laxfisket och under tiden presenterar en väl genomtänkt plan för utvecklingen av det lokala fisket längs södra Östersjöns kuster?

Det finns ju ett tydligt ansvar inom ramen för miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård och myndigheten har sedan den 1 juli i år ett huvudansvar för detta miljömål.

Jag vill med anledning av detta fråga landsbygdsministern om han avser att vidta några åtgärder så att laxfiske med drivlina kommer att ha en fortsatt livskraftig framtid i Sverige.