Krav på vinterdäck på utlandsregistrerade personbilar

Interpellationsdebatt 11 april 2008
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 6

Anf. 90 Åsa Torstensson (C)

Fru talman! Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta så att även utlandsregistrerade bilar följer den svenska lagstiftningen angående vinterdäck. Den 5 mars i år besvarade jag en liknande skriftlig fråga av Larsson, och jag kommer att lämna samma svar nu som då. Jag konstaterade då att det stämmer att utlandsregistrerade personbilar inte omfattas av kravet på att vara försedda med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december-31 mars när vinterväglag råder. Vidare informerade jag om att Vägverket för närvarande analyserar om det bör ställas krav på mönsterdjup på däck, på vinterdäck eller på likvärdig utrustning för tunga fordon som framförs när vinterväglag råder och att man i samband med detta också kommer att belysa frågan om krav på vinterdäck för utlandsregistrerade fordon. Jag förväntar mig en lägesrapport inom kort och avser inte att vidta några åtgärder i frågan dessförinnan.

Anf. 91 Lars Mejern Larsson (S)

Fru talman! Jag vill även här tacka minister Åsa Torstensson för svaret på min interpellation. Det politiska beslutet om en nollvision kom för tio år sedan, med en vision om att ingen skulle dödas eller skadas i trafiken. Det var både ett modigt och ett framåtsyftande beslut av dem som då satt i Sveriges regering och riksdag. Jag är djupt besviken över hur den borgerliga regeringen har förvaltat nollvisionen. Många skadas i trafiken i dag, och det är angeläget att främja trafiksäkerhetsarbetet. Vi har, som sagt, arbetat länge politiskt för att nå nollvisionen, och vi socialdemokrater tycker att det är angeläget att vi närmar oss det målet. En av de viktigaste åtgärder som har genomförts är kravet på vinterdäck från den 1 december till den 31 mars. Kravet gäller personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, och det är bra. Men kravet gäller bara svenskregistrerade bilar. I dag är det många andra som kommer hit, inte minst för att åka skidor i vår fjällvärld, semestra i vår glesbygd och distribuera varor av allehanda slag runt om i vårt land. Alla bilar som kör på svenska vägar måste naturligtvis följa svenska trafikregler. Men bilar som inte är registrerade i Sverige behöver inte följa lagen om vinterdäck. Dessutom är bilförare från framför allt kontinenten ovana att köra i vinterväglag, och då borde det egentligen vara extra viktigt att ha bra vinterdäck. Även vi som har varit med förr blir överraskade av halkan. Se bara hur det blev nu i vinter! Efter en varm vinter drabbades vi av isiga vägar så sent som runt påsk, och till och med under den här veckan. När det är så tvära kast i klimatet ställer det till ett stort antal olyckor. Bilförarna är helt enkelt inte beredda och har därför kanske inte förberett sig med lämplig utrustning, som vinterdäck. Fru talman! Jag vet att frågan har diskuterats med anledning av större olyckor där utländska bussar och lastbilar har varit inblandade. Som ministern säger analyserar Vägverket och andra berörda myndigheter gällande bestämmelser. Men min fråga gäller personbilarna. Var är politiken, fru minister? Vilket ansvar tar den borgerliga regeringen? Hur modig är Åsa Torstensson att komma med nya skarpa förslag för att vi ska närma oss målet om nollvisionen?

Anf. 92 Åsa Torstensson (C)

Fru talman! Inte desto mindre, Lars Mejern Larsson, har jag besvarat exakt den fråga som du ställde den 5 mars. Jag sade i svaret att det handlar om att belysa frågan om krav på vinterdäck för utlandsregistrerade fordon, både tunga fordon och personbilar. Det är det som är uppdraget. När vi kommer in på nollvisionen har jag ingen förståelse för Lars Mejern Larssons kommentar. Den här regeringen har vidtagit ett antal åtgärder som tidigare regeringar har duckat för. Vi har skapat nya möjligheter för Vägverket att använda hastighetsbegränsningar på ett helt nytt sätt, genom att tillåta hastighet i förhållande till standard på vägen. Vi går vidare med att införa alkolås för dem som har blivit dömda för rattfylleri. Vi arbetar nu med en tydligare målsättning för nollvisionsarbetet som tydliggör vars och ens ansvar, just för att kunna få ett tydligare resultat. Vad gäller utlandsregistrerade fordon i olycksstatistiken är det i dag lite svårt att utifrån Vägverkets statistik utläsa vem som har vållat en olycka eller vilken typ av däck som varit involverad i olyckan. Vi vet dock att av de 277 som omkom i personbils- eller lastbilsolyckor i vinterväglag under 2006 färdades 14 personer i utlandsregistrerade bilar. Det är bra att ha med sig det sambandet. Jag tycker att det är oerhört viktigt att varje dödsolycka identifieras för att vi ska se vad som ligger bakom och för att vi ska kunna vidta ytterligare åtgärder. Ibland blir det ett oerhört fokus på utlandsregistrerade fordon, och det är därför jag vill nämna den statistik som vi så här långt har att tillgå.

Anf. 93 Lars Mejern Larsson (S)

Fru talman! Ja, vänta och se . 14 utländska bilar är 14 för mycket. Frågan om utländska personbilar i Sverige med vårt varierande väglag under vintern har inte diskuterats. Vi vill ju att fler ska komma hit. Vi erbjuder en fantastisk möjlighet för turister att komma hit, till våra vita vidder och snöklädda berg, som hemma i Värmland. Men vi vill också att de ska komma hem - det räcker om det är en som inte kommer hem. Jag förstår att det kan verka besvärligt för vinterturister från kontinenten att behöva byta däck innan de kör över gränsen. Om en turist från till exempel Tyskland eller Danmark kör hit för att åka skidor kan det vara besvärligt och onödigt att behöva köpa vinterdäck som man bara använder under den begränsade tiden. Även om de svenskregistrerade bilarna har bra däck utsätts de för ökade risker om de andra inte har vinterdäck. Problemet går att lösa om bara viljan finns. Det borde vara en god affärsmöjlighet att hyra ut däck avsedda för svensk vinterväg vid gränsstationer. Men då krävs det en lagändring, och då krävs det att vi sätter säkerheten i främsta rummet. Och, fru talman, jag tror till och med att det skulle kunna ge ett mervärde för utländska bilförare i vårt land, och de skulle känna sig säkrare att köra här i vinterväglag. Som jag sade tidigare krävs det politiskt mod, Åsa. Jag frågar dig igen: Är du beredd att vidta politiska åtgärder för att alla bilister i vårt land ska kunna använda vinterdäck?

Anf. 94 Åsa Torstensson (C)

Fru talman! Jag svarar för tredje eller fjärde gången på frågan: Jag kommer inom en snar framtid att få ett underlag från Vägverket som belyser de frågor som Lars Mejern Larsson har ställt till mig skriftligt tidigare och nu igen. Det underlaget förväntar jag mig att också Lars Mejern Larsson är intresserad av att ta del av innan ställningstagande görs. Det är ett antal parametrar som man naturligtvis ska ha med sig om det handlar om däck. Vad är ett däck? Vad är mönsterdjup? Krävs det vinterdäck? Det må vara enkelt att säga vinterdäck, men jag ska inte trötta varken protokollförarna eller andra med att räkna upp hur många olika vinterdäck som kan namnges.

Anf. 95 Lars Mejern Larsson (S)

Fru talman! Min förhoppning med denna interpellation var att Sverige skulle gå i bräschen för trafiksäkerheten och politiskt värna den nollvision som vi alla är överens om. Jag får väl vänta och se. Jag hade hoppats att vi skulle kunna landa tidigare. För att vi ska slippa ytterligare en vinter i ovisshet, där inte alla bilar tvingas följa svenska trafikregler, är det angeläget att ministern tar frågan på allvar. Men vi får vänta och se.

den 27 mars

Interpellation

2007/08:528 Krav på vinterdäck på utlandsregistrerade personbilar

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Målet med nollvisionen, som är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, är avlägset och utvecklingen under den senaste tiden har gått i fel riktning. Det görs mycket för att förhindra att människor dödas eller skadas i trafiken, vägar och fordon anpassas allt bättre till människans förutsättningar.

En viktig trygghetsåtgärd är kravet att använda vinterdäck vid vinterväglag från den 1 december till den 31 mars. Kraven gäller personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar samt släp som dras av dessa. Kravet gäller endast svenskregistrerade bilar, inte utländska. Det är en självklarhet att de som gästar vårt land följer våra trafikregler och bestämmelser, men det är inte lika självklart att de behöver följa lagen om vinterdäck.

Frågan har diskuterats med anledning av olyckor där utländska bussar och lastbilar har varit inblandade. Detta har lett till att Vägverket och andra berörda myndigheter ska se över gällande bestämmelser för att hitta en lösning på problemet.

Ingen diskussion förs om alla de utlandsregistrerade personbilar som trafikerar landets vägar under vinterhalvåret. I början av mars rapporterades om ett stort antal bilolyckor som skedde på mindre vägar i ett snöfritt Skåne när blixthalkan slog till. Under påskhelgen fick också landets södra delar snö vilket ledde till ett stort antal olyckor, dessbättre med få dödade och skadade.

Det finns ett stort antal utländska personbilar i hela Sverige med mycket varierande väglag under vintern. Därför finns det risk att de med däck som inte är avsedda för vinterförhållanden lättare hamnar i olyckor som kan få ödesdigra följder.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet om hon avser att vidta åtgärder så att även utlandsregistrerade bilar följer den svenska lagstiftningen angående vinterdäck.