Kortare straff för brottslingar som förlorar jobbet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 mars 2021

Interpellation: Kortare straff för brottslingar som förlorar jobbet

Interpellation 2020/21:493 av Christian Carlsson (KD)

Interpellation 2020/21:493 Kortare straff för brottslingar som förlorar jobbet

av Christian Carlsson (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

En man döms för att ha våldtagit en kvinna under en massagebehandling, men eftersom brottet medfört att han förlorat sin anställning och inte kan arbeta som massör igen sänker hovrätten straffet.

Dagens Juridik rapporterade om rättsfallet den 9 februari 2021 och exemplifierar en allvarlig brist inom svenskt rättsväsen. Rättvisan står inte i fokus för rättspolitiken, eller för lagstiftningen.

I 29 kap. 5 § brottsbalken (BrB) anges ett antal omständigheter, så kallade billighetsskäl, som domstolen utöver brottslighetens straffvärde ska beakta vid straffmätning. Föreligger någon av omständigheterna får rätten döma till lindrigare straff än vad som annars är föreskrivet för brottet.

Ett exempel på en sådan omständighet regleras i 29 kap. 5 § 7:

”Om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning.”

Med anledning av detta skulle jag vilja fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

 

  1. Anser ministern att det är rättvist att våldtäktsmän kan få kortare fängelsestraff om de på grund av brottet riskerar att förlora jobbet, eller är ministern beredd att vidta åtgärder för att avskaffa 29 kap. 5 § 7 BrB? 
  2. Anser ministern att det finns det några andra billighetsskäl i 29 kap. 5 § BrB som skulle behöva avskaffas?
  3. Är ministern beredd att vidta åtgärder för att revidera 29 kap. 5 § BrB?