Kemvapenattacken mot civila i Syrien

Interpellationsdebatt 31 augusti 2017

Interpellation 2016/17:506 Kemvapenattacken mot civila i Syrien

av Karin Enström (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Kemvapenattacken mot civila i Syrien den 4 april är ett fruktansvärt brott som vi kraftigt fördömer. Sverige måste agera så att de skyldiga ställs till svars. Dessvärre är läget låst i FN:s säkerhetsråd.

I en debattartikel skriver utrikesminister Margot Wallström följande:

Kampen mot extremism och terrorism måste stå högt på dagordningen för det internationella samfundet. Vår tids utmaningar kräver internationellt samarbete, och där har Sverige en viktig roll att spela. Ett exempel är den nyligen genomförda kemvapenattacken mot civila i Syrien. Under svensk ledning, tillsammans med nio andra länder i säkerhetsrådet, försökte vi nå enighet kring en resolution om en seriös undersökning av detta illdåd för att ansvariga ska kunna ställas till svars. Det är beklagansvärt att säkerhetsrådets permanenta medlemmar inte kan enas om ett sådant ansvarsutkrävande. Frågan måste lösas i säkerhetsrådet, vi måste gemensamt ta ansvar för att nå en hållbar politisk lösning. Det är hög tid att det syriska folket får bestämma över sin framtid.

Det är olyckligt att ministern här väljer att fördela skuldbördan jämnt på samtliga permanenta medlemmar av FN:s säkerhetsråd. Enligt FN misslyckades försöket att få till en oberoende utredning om kemvapenattacken i Syrien för att kunna ställa ansvariga till svars på grund av att Ryssland, en av de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd, röstade nej till resolutionen.

De föreslagna åtgärderna togs fram av de permanenta medlemmarna Frankrike, Storbritannien och USA. Tio medlemmar av säkerhetsrådet röstade för. Ryssland avslog förslaget. Kina, också permanent medlem av säkerhetsrådet, avstod tillsammans med de icke-permanenta medlemmarna Etiopien och Kazakstan från att rösta.

I februari 2017 lade Ryssland och Kina sina veton mot sanktioner mot en rad individer och entiteter som enligt The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW–UN Joint Investigative Mechanism, JIM) är ansvariga för användning av kemiska stridsmedel. Sammanlagt har Ryssland de senaste fem åren lagt sitt veto i säkerhetsrådet mot åtta säkerhetsrådsförslag om Syrien, och Kina har lagt sitt veto mot sex av dessa åtta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

  1. Varför framför inte utrikesministern tydligare kritik mot de två medlemmar av FN:s säkerhetsråd, Ryssland och Kina, som är orsaken till att FN:s säkerhetsråd inte kan enas om ansvarsutkrävande åtgärder kring kemvapenattacken mot civila i Syrien?
  2. Hur kommer utrikesministern att i framtiden verka för att FN:s säkerhetsråd ska kunna utkräva ansvar för brotten i Syrien?