Införandet av en rätts- och patientsäker process för trafikskadade med nackskador

Interpellationsdebatt 6 maj 2014

den 28 mars

Interpellation

2013/14:396 Införandet av en rätts- och patientsäker process för trafikskadade med nackskador

av Pyry Niemi (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Mellan 60 000 och 75 000 personer drabbas årligen av nackskador. Många av dessa olyckor sker i trafiken. Efter att jag läst flera hundra olika berättelser från nackskadade inser jag att det finns stora brister i vårt nuvarande system för trafikförsäkringar och kring försäkringarnas värde efter trafikolyckor och då de skadelidande med bland annat nackskador ska bedömas och ersättas. Effekterna är så dramatiska för många av de nackskadade att vissa tvingats lämna sina hem på grund av ekonomiska bekymmer. De flesta har drabbats av långvarigt psykiskt och fysiskt lidande, många har blivit kränkta inom vården och fått möta iskalla försäkringsbolag, oförstående från Försäkringskassan, historiskt rättsosäkra civilrättsliga processer och en trafikskadenämnd som av somliga pekats ut som jävig med försäkringsbolagens intressen i första rummet.

Den nuvarande bedömningsmodellen har funnits i snart två decennier och hittills har de nackskadade från trafikolyckor varit förlorarna och försäkringsbolagen de överlägsna vinnarna. Det är inte värdigt ett rättssamhälle att vi inte utvärderar alla dessa brister och försöker gå till botten med vad som är fel och misslyckat.

Mina frågor till socialministern blir således:

Eftersom regeringen nu lägger så mycket av utvecklingsfrågorna i utredningsläge, är det då inte dags att gå in djupet och analysera vad som inte fungerar i ovannämnda modell och föreslå snabba förändringar så att inte fler nackskadade drabbas lika hårt som tusentals andra gjort tidigare och i nutid?

Är svaret nej, varför då?